Pär Ljusberg

Grafiker och skulptör.
Representerad med offentliga utsmyckningar i kommuner och landsting samt i privat ägo genom samlings- och separatutställningar.


"Hela mitt vuxna liv har jag sysslat med konst i någon form. Det går bara inte att låta bli. Måhända är det någon form av störning, vem vet? Det finns andra språk än det talade ordet, och det här har väl varit mitt sätt att kommunicera på."